H&G Publicaties

H&G Uitgeverij.

 

H&G Publicaties 

H&G is uitgever van zowel managementboeken als tegenwoordig ook van “literaire detectives”. Zie hiervoor www.hguitgeverij.nl.

Financieel management voor de niet-financiële manager

Geschreven door Gijs Hiltermann. 

Deel 1: Jaarverslaggeving, verscheen in september 2008, 2e druk in januari 2013, 3e druk in januari 2016, 4e druk in maart 2019.
Deel 2: Management accounting & control, verscheen in maart 2009, 2e druk in juli 2013, 3e druk in juli 2016.
Deel 3: Financiële-beheeraspecten (co-auteur Michel Verhoeven), verscheen in juni 2009, 2e druk in februari 2012.

Inmiddels zijn van deze boeken meer dan 20.000 exemplaren verkocht.

Financieel management in de gezondheidszorg

Binnen de zorgsector werken veel professionals als manager die, vaak monodisciplinair opgeleid, steeds meer integraal verantwoordelijk worden voor de bedrijfsvoering. Dat betekent dat er een verbreding van bedrijfskundige kennis moet plaatsvinden. Daarnaast verandert er veel in de zorg. Toenemende marktgerichtheid, commercieel  werken, interne verzakelijking, diagnose behandelcombinaties en DOT’s zijn daar voorbeelden van. Dat betekent dat de zorgmanager van nu niet alleen breed bedrijfskundig geschoold moet zijn, maar tevens begrijpt wat de veranderende wereld betekent voor zijn functioneren. En financiën spelen daarbij een belangrijke rol. Kennis van de basisbeginselen van financieel management is dan ook onontbeerlijk voor managers in de gezondheidszorg.

Om twee redenen is kennis van financieel management van belang voor zorgmanagers:

  • een manager in de zorgsector is (mede)verantwoordelijk voor de financiën in zijn bedrijfsonderdeel;
  • het is voor een manager van belang om een gesprek te kunnen voeren over financiën met de ‘specialist’ op dit gebied: de controller, accountant of hoofd economische en administratieve dienst (HEAD).

Dit boek is ontwikkeld voor leidinggevenden in het midden en hoger management die verantwoordelijk worden of zijn voor een deel van de bedrijfsvoering in een zorginstelling. Tevens is dit boek nuttig voor managers afkomstig van buiten de zorgsector die in de zorg gaan werken of met de zorgsector te maken hebben.

Geschreven door Gijs Hiltermann.

Leen Pfrommer

Schaatscoach, geschreven door Eelco Hiltermann en Gijs Hiltermann. Een sportboek voor de echte schaatsliefhebber!

Leen Pfrommer (1935) is een van de invloedrijkste schaatscoaches die ons land ooit gekend heeft. Onder leiding van de kleine man met zijn karakteristieke oranje puntmuts domineerde Nederland in de jaren ’70 voor het eerst de internationale schaatssport. Ard Schenk, Harm Kuipers en Piet Kleine werden wereldkampioen allround. Het waren de jaren dat miljoenen Nederlanders, invulschema’s in de aanslag, aan de buis gekluisterd zaten tijdens Europese- en wereldkampioenschappen. Vanaf 1984 begeleidde Pfrommer elf jaar lang talenten van Jong Oranje, onder wie de latere wereldkampioenen Falko Zandstra, Ids Postma en Rintje Ritsma. Later trainde hij de opleidingssprintploeg, waar Jan Bos, Erben Wennemars en Marianne Timmer hun doorbraak beleefden. Pfrommer stond erom bekend dat hij zijn pupillen keihard liet trainen, met voor die tijd revolutionaire trainingsmethodes. Leen Pfrommer heeft daarmee een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling tot leidende schaatsnatie die ons land nog altijd is.

Beginselen Accountancy

Geschreven door Gijs Hiltermann en Remy Stapper. Dit boek wordt o.a. gebruikt door eerstejaars accountancystudenten aan Nyenrode Business Universiteit. In mei 2019 verscheen de 2e druk.

Bedrijfskunde door de jaren heen

Dit boek, onder redactie van Gijs Hiltermann & Jolanda de Gans, bestaat uit 15 artikelen over bedrijfskunde. Het boek is gemaakt ter ere van het 40-jarig jubileum van IBO Business School.

Jatten van de baas

Geschreven door Gijs Hiltermann samen met zijn zoon Eelco. Dit boek behandelt de zogenaamde interne criminaliteit: het bestelen van de eigen organisatie door werknemers. Dit is een groot en onderschat probleem; het boek gaat in op oorzaken en de wijze waarop interne criminaliteit kan worden voorkomen. Het boek kan worden besteld bij elke erkende boekhandel, of via sites zoals bol.com, ako.nl en managementboek.nl. Het boek bevat 112 pagina’s, geïllustreerd met 12 cartoons en kost u € 14,95.

Over dit boek verscheen op 13 december 2007 een uitgebreid artikel in dagblad Spits. Enkele dagen later waren beide auteurs te horen bij BN Nieuwsradio.

Dit schreven recensenten over “Jatten van de baas”: “Toegankelijk geschreven en gelardeerd met vele voorbeelden uit de praktijk die af en toe zelfs een grinnik oproepen vanwege de onnozelheid van de fraudeurs. (“De accountant, mei 2008)

“Doel van de auteurs is: tonen hoe werknemers hun baas bestelen en schetsen wat bedrijven daaraan kunnen doen. Vooral dankzij de stortvloed aan leuke voorbeelden -waarbij man en paard worden genoemd- leest Jatten van de baas als een pageturner.” (Tijdschrift Ondernemen, 31 maart 2008)

“Jatten van de Baas is, mede door zijn beknoptheid en helderheid, zeer toegankelijk voor eenieder die zich snel een beeld wil vormen van het onderwerp fraude. Mag u er vanuit gaan, dat u alles over fraude weet na het lezen van dit dunne, prima te lezen boekje? Nee, zeker niet. Wel krijgt u door het lezen van de vele voorbeelden een goede indruk van de verscheidenheid waarin het fenomeen zich kan voordoen. Bovendien krijgt u een indruk van de omvang van dit probleem. Het boekje maakt duidelijk op welke fronten er gevaar loert en welke acties hiertegen denkbaar zijn.” (John Daamen op www.managementboek.nl)

“Anders dan veel boeken is ‘Jatten van de baas’ precies datgene wat je er als potentiële lezer van verwacht. De titel is pakkend en het boek ziet er aantrekkelijk uit: brandweerrood en glossy. De schrijfstijl is vlot en het taalgebruik helder. De vele praktijkvoorbeelden voegen echt wat toe aan het verhaal en confronteren de lezer telkens weer met de harde realiteit van het probleem van interne fraude. Kortom, judge this book by its cover!” (Achter de komma, juni 2008)

In 2016 was het boek vrijwel uitverkocht; het zal niet worden herdrukt.

Bedrijfskundige aspecten in de zorg

Een boek onder redactie van Monica Grummels & Gijs Hiltermann, waarin dertien auteurs elk een onderdeel van de bedrijfskunde behandelen, toegepast op de zorgsector. Dit boek is op 10 mei 2009 verschenen bij Elsevier Gezondheidszorg (Reed Business).

De elf hoofdstukken van het boek zijn:

1. Trends en ontwikkelingen in de zorg, door Christine Holtkamp
Een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen en van de komende jaren in de zorgsector, zoals globalisering, verzakelijking, toenemende commercialisering, vraaggestuurd en vraaggericht werken, het nieuwe zorgstelsel en diagnose behandel combinaties.

2. Strategie, door Dafir Kramer

Met dit hoofdstuk wordt de kennis over strategie en strategisch handelen vergroot en heeft als resultaat dat een manager nog beter in staat is een strategische analyse van zijn zorgorganisatie te maken.

Aan de orde komen: de rol van strategie, een analyse van de relevante strategische omgeving, strategievorming, strategisch management en beleidsontwikkeling en -implementatie.

3. Marketing, door Janet Turkstra en Jurjen de Jong

Dit hoofdstuk vergroot de kennis van marktwerking in de zorg en communicatie met als resultaat dat de manager volwaardig gesprekspartner van de marketing- en communicatieprofessionals is én inzicht heeft in de toegevoegde waarde van marketing en communicatie.

Onderwerpen zijn: basiskennis marketing en de rol van in- en externe communicatie binnen een organisatie: de terminologie, theorie en wetmatigheden, gekoppeld aan de specifieke kenmerken van zorginstellingen.

4. Financieel management, door Gijs Hiltermann

Dit hoofdstuk beschrijft de rol van financieel management in zorginstellingen met als resultaat dat de lezer in staat is te communiceren met controllers, accountants, hoofden economisch-administratieve dienst en financieel directeuren en dat het financiële deel van een jaardocument een geheimen meer heeft.

Onderwerpen zijn: basiskennis en terminologie financieel management: jaarrekening, kengetallen, kostprijsberekeningsmethoden, DBC, investeren, de planning- en controlcylcus en prestatiemanagement.

5. Organisatie en management, door Wendy Jansen en Marian ’s-Gravenmade-Frijters
Dit hoofdstuk beschrijft het structureren en managen van een zorgorganisatie met als resultaat het vergroten van kennis en inzicht in verschillende organisatieontwerpen en het aansturen daarvan.

Onderwerpen zijn: organisatiemodellen, organisatieontwikkeling en de in- en externe afstemming, procesgericht werken en duaal management, verandermanagement.

6. Organisatieverandering: van managen naar organiseren, door Mario Kieft en Jeroen Winkelhorst
Change management is het onderwerp van dit hoofdstuk. Veel veranderingen verlopen traag en moeizaam. Vanuit twee perspectieven wordt naar organisatieverandering gekeken: gepland en episodisch versus spontaan en continu veranderen.

7. Human resource management, door Evelien Ketelaar
Dit hoofdstuk verduidelijkt de positie en betekenis van human resource management als onderdeel van strategisch management met als resultaat inzicht in de toegevoegde waarde van strategisch HRM-beleid.

Onderwerpen zijn: HRM-doelen als integraal onderdeel van organisatiedoelen, HRM –rollen en de inrichting van een HRM-afdeling, Planning & Control van HRM-beleid en ken- en stuurgetallen.

8. Informatie- en communicatietechnologie, door Rob Bots en Wendy Jansen
Dit hoofdstuk beschrijft de fundamentele rol van ICT binnen zorginstellingen met als resultaat kennis en inzicht van ICT in de zorgorganisatie zodat de manager als gelijkwaardig gesprekspartner in staat is te sturen op ICT-investeringen en in staat is informatie- en communicatietechnologie te beheersen.

Onderwerpen zijn: portfoliomanagement, trends, het ICT voortbrengingsproces en generieke concepten inzake programma-, projectmanagement en beheer en exploitatie.

9. Logistiek management, door Lars Nieuwenhoff

Dit hoofdstuk geeft het belang van een goede logistieke organisatie weer en heeft als resultaat toegenomen kennis en inzicht in strategische, tactische en operationele voordelen van integrale logistiek.

Onderwerpen zijn: logistieke goederenstroombeheersing, patientenlogistiek en inkoopprocessen en huisvesting.

10. Gezondheidsrecht, door Peter Simons
Dit contexthoofdstuk gaat in op de verschillende juridische aspecten van de gezondheidszorg.

11. Leiderschap en (zelf)management, door Monica Grummels en Janet Turkstra
Dit contexthoofdstuk heeft tot doel om, naast inhoudelijke informatie over zorgmanagement, een bijdrage te leveren aan een andere succesfactor: leiderschap en zelfmanagement in de zorg.

In februari 2013 verscheen de 2e, sterk aangepaste druk van dit boek, nu uitgegeven bij Reed Business. In 2018 verscheen de 3e, ongewijzigde druk. De uitgeverij is weer veranderd: Bohn, Stafleu en Van Loghum.

Heb je vragen of wil je advies?

Neem dan gerust contact met ons op. 

Telefoon

Gijs 06-46094050

Monica 06-40726559