Advies

Zowel Gijs Hiltermann als Monica Grummels treden op als adviseur. 

 

Advies 

Zowel Gijs Hiltermann als Monica Grummels treden op als adviseur. De een op het gebied van financiële besturing, de ander op het gebied van HRM en met name loopbaanontwikkeling en opleidingen c.q. employability. Omdat niet alle opdrachtgevers er prijs op stellen om met naam te worden genoemd, slechts een korte greep uit opdrachten:

Opdrachtgevers van Monica Grummels waren o.a.: Postbank, ING bank, Yacht BV, Hogeschool INHOLLAND en de Gemeente Amsterdam, op het gebied van opleiding, loopbaan, werving en selectie, performance- en competencemanagement.

Gijs was bij de HES-PGP in Amsterdam plaatsvervangend decaan en tevens voorzitter van de examencommissie van de opleiding Master in Controlling. Bij Audax in Gilze is Gijs voorzitter van de klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen en tevens voorzitter van de CAO-Beroepscommissie.

Gijs is in het verleden opgetreden als adviseur van het College van Bestuur van een ROC en ook van de voorzitter van de Raad van Bestuur van een beursgenoteerde onderneming.

Monica en Gijs waren bij Euroforum in Eindhoven coördinator van de schriftelijke leergang Integraal management in de zorg; daarnaast heeft Monica deel 4 van deze leergang geschreven (Leiderschap en zelfmanagement) en Gijs deel 7 (Financieel management). Gijs was bij Euroforum als auteur verbonden aan de schriftelijke leergang Risicomanagement.

Heb je vragen of wil je advies?

Neem dan gerust contact met ons op. 

Telefoon

Gijs 06-46094050

Monica 06-40726559